آگهی مناقصات
آگهی مناقصه 87680294
 • 1398/1/28 چهارشنبه آگهی مناقصه 87680294
  اجرای خط لوله 2 پلی اتیلن به طول 6 کیلومتر جهت تامین آب مصرفی تاسیسات کوه نمک
آگهی مناقصه 87680293
آگهی مناقصه 87660292
 • 1398/1/28 چهارشنبه آگهی مناقصه 87660292
  تعویض پوشش خط لوله 16 اینچ ری-سمنان از کیلومتر 60 الی 75 بطول 15 کیلومتر
آگهی مناقصه 87680291
 • 1398/1/20 سه‌شنبه آگهی مناقصه 87680291
  تعویض پوشش لوله¬های زیرزمینی تاسیسات تقویت فشار قزوین 1 درحالت گازدار با اعمال گرم مواد پوششی اپوکسی دوجزئی مایع بدون حلال و سیستم نوار سرد پلاستیکی
آگهی تجدید مناقصه 87680290
آگهی تجدید مناقصه 87680289
آگهی مناقصه 87680288
 • 1397/12/14 سه‌شنبه آگهی مناقصه 87680288
  ارزیابی پوشش خطوط لوله اول تهران - نیروگاه قم خاوران شال کوه نمک قم شهر ساوه و تاسیسات کوه نمک به روش های DCVG ، CIPS ، C-Scan و PCM
آگهی مناقصه 87680287
 • 1397/12/14 سه‌شنبه آگهی مناقصه 87680287
  ارزیابی پوشش خط اول دوم و چهارم سراسری و خط پادگان 19 دی به روش های DCVG ، CIPS ، C-Scan و PCM
آگهی مناقصه 87680286
 • 1397/12/14 سه‌شنبه آگهی مناقصه 87680286
  تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران های قم ، ساوه ، سراجه ، قزوین ، خرمدره ، پارچین و سمنان
آگهی مناقصه 87680285
 • 1397/12/14 سه‌شنبه آگهی مناقصه 87680285
  خدمات فنی اداری ، باغبانی و تنظیفات تاسیسات قزوین ، خرمدره ، پارچین و سمنان

آگهی مناقصه 87680284
 • 1397/11/30 سه‌شنبه آگهی مناقصه 87680284
  احداث ایستگاه حفاظت کاتدی خط لوله 8 اینچ پادگان 19 دی ، 10 اینچ شهر شال و بازسازی بستر آندی در خط لوله 48 اینچ قزوین – زنجان
آگهی مناقصه 87680283
آگهی مناقصه 87680282
 • 1397/11/9 سه‌شنبه آگهی مناقصه 87680282
  تامین خدمات فنی اداری ، باغبانی و تنظیفات مراکز بهره برداری خطوط لوله تهران ، قزوین ، ساوه و کوه نمک
آگهی مناقصه 87680281
 • 1397/10/26 چهارشنبه آگهی مناقصه 87680281
  تامین خدمات فنی ، اداری ، تنظیفات و باغبانی تاسیسات قم ، ساوه و سراجه
آگهی مناقصه 87680280
آگهی مناقصه 87680279
آگهی مناقصه 87680278
آگهی مناقصه 87680275
 • 1397/9/7 چهارشنبه آگهی مناقصه 87680275
  تغییر کلاس خط لوله 16 اینچ دماوند - فیروزکوه محدوده روستای امین آباد و لاسم چشمه
آگهی مناقصه 87680277
 • 1397/8/30 چهارشنبه آگهی مناقصه 87680277
  مخلوط ریزی ، مرمت مسیر و ایمن سازی خطوط لوله حوزه استحفاظی بهره برداری تهران
آگهی مناقصه 87680276
1 2 3 4 5 6
خانه | بازگشت |

کلیه حقوق این سایت مربوط به منطقه 3 عملیات انتقال گاز می‌باشد.
مجری سایت : شرکت سیگما