آگهی مناقصات
آگهی تجدید مناقصه 87680312
  • 1398/7/21 يكشنبه آگهی تجدید مناقصه 87680312
    تعویض پوشش لوله¬های زیرزمینی تاسیسات تقویت فشار قزوین 1 درحالت گازدار با اعمال گرم مواد پوششی اپوکسی دوجزئی مایع بدون حلال و سیستم نوار سرد پلاستیکی
مزایده شماره 98 -3020
مزایده شماره 98 - 3019
مزایده شماره 98 - 3018
مزایده شماره 98 - 3017
مزایده شماره 98 - 3016
مزایده شماره  98 - 3015
مزایده شماره 98 - 3014
مزایده شماره 98 - 3013
مزایده شماره 98 - 3012
مزایده شماره 98 - 3011
مزایده شماره 98 - 3010
مزایده شماره  98 - 3009
مزایده شماره 98 - 3008
مزایده شماره 98 - 3007
مزایده شماره 98 - 3006
مزایده شماره 98 - 3005
مزایده شماره 98 - 3004
مزایده شماره 98 - 3003
مزایده شماره 98 - 3002
1 2 3 4 5 6 7 8
خانه | بازگشت |

کلیه حقوق این سایت مربوط به منطقه 3 عملیات انتقال گاز می‌باشد.
مجری سایت : شرکت سیگما